Aktualności

 1. 2016-07-21 : Płace - wersja 1031
   Została zmieniona kontrola poprawności numeru PESEL dla osób urodzonych w roku 2000 i latach późniejszych. Dodana została kontrola zgodności numer PESEL z płcią ( mężczyzna / kobieta).
 2. 2016-07-20 : Praca z klawiaturą - dopisanie dowodu beż użycia myszki i inne przykłady pracy z klawiaturą
   W zakładce Baza wiedzy->Zasady obsługi programów można zapoznać się z przykładami pracy w Systemie RT bez użycia myszki.
 3. 2016-07-06 : Wszystkie programy - wersja 1030
   Zmienione zostały parametry połączeń z serwerami FTP PI RolTech.
   Aktualizacja do wersji 1030 zapewnia poprawną łączność z tymi serwerami.  Poprawne połączenie jest konieczne między innymi do aktualizacji oprogramowania uruchamianej z menu programów (Pomoc->Aktualizacja oprogramowania) oraz wysyłania i odbierania kopii danych.
   Jeżeli wersja programów jest równa lub wyższa 1000 (wersję programów można sprawdzić w funkcji Pomoc->o Programie) to wystarczy wykonać funkcję opisaną w artykule Parametry połączeń FTP . W przypadku niższych wersji konieczna jest aktualizacja oprogramowania. Niemniej wszystkim Użytkownikom zalecamy aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji.
 4. 2016-06-30 : Płace wersja 1021
  1. Zmiana sposobu obliczania postawy do urlopu
    W przypadku zmiany angażu z formy stawki godzinowej na wynagrodzenie miesięczne lub odwrotnie dla składników z zaznaczoną opcją Zastosuj aktualne stawki ze względu na brak odpowiedniej wartości stawki godzinowej lub miesięcznej w poprzedzających miesiącach współczynnik przyjmuje wartość 1 (wyeliminowano błąd dzielenia przez 0).
  2. Ograniczenie wieku przy naliczaniu FGŚ I FP
    Miesiąc, od którego nie są naliczane te składki jest miesiącem podatkowym wypłaty - dotychczas był to miesiąc płacowy.
 5. 2016-06-16 : Wersja 1020 - Zmiana sposobu obsługi wylogowania w przypadku wystąpienia błędu programu
   W pewnych przypadkach program nie zapisywał wylogowania Użytkownika z programu, kiedy wystąpił błąd.  Mogło to powodować trudności z powtórnym wejściem do programu - program sygnalizował przekroczenie ilości dozwolonych licencji. W wersji 1020 zostało to poprawione. Dotyczy to wszystkich programów w wersjach 1.3x i 1.4x.
 6. 2016-04-01 : Zmiana sposobu komunikacji z serwerami FTP.
   Do 31 marca 2016 roku do komunikacji z naszymi Użytkownikami przeznaczony był jeden serwer FTP. Za pomocą tego serwera realizowane między innymi takie funkcje jak : aktualizacja oprogramowania, przesyłanie i odtwarzanie kopii danych oraz raportowanie błędów. Z względu na awarie stron www i serwerów u naszych dostawców hostingu, które miały miejsce na przełomie roku  zmieniliśmy sposób komunikacji. PI RolTech aktualnie dysponuje trzema serwerami FTP przeznaczonymi do komunikacji z Użytkownikami. Każdy z tych serwerów jest tzw. lustrem - ma taka samą zawartość i zadania. Ponieważ są u różnych dostawców ryzyko awarii u wszystkich trzech jednocześnie jest znikome. Począwszy od wersji 1000 programy sprawdza, który serwer jest dostępny i z nim się łączy oraz wykonuje wskazane zdania. Od strony Użytkownika zasady pracy są w zasadzie takie same oprócz jednego momentu - kiedy PI RolTech zmieni dostawcę usług hostingowych lub ten dostawca zmieni parametry dostępu do zasobów (np. hasła). Są to bardzo rzadkie przypadki i jeśli nastąpią poinformujemy o nich. Wówczas Użytkownik wykona jedynie funkcję aktualizująca definicje połączeń. Dodatkowo każda aktualizacja oprogramowania ustawi bieżące parametry komunikacji i nie ma wówczas potrzeby wykonywania tej funkcji.
 7. 2016-03-21 : Zmiana sposobu obsługi logowania do programy po nieprawidlowym wylogowaniu.
   Dotyczy sytuacji, kiedy program sygnalizuje przekroczenie ilości stanowisk określonych przez licencję. W przypadku nieoczekiwanego zakończenia programu (np. w wyniku wyłączenia komputera z powodu zaniku zasilania lub błędu Windows) program nie jest w stanie odnotować wylogowania Użytkownika. Wtedy przy powtórnym zalogowaniu program może zakomunikować,że zalogowanie nie jest możliwe z powodu przekroczenia liczby stanowisk (poprzednio program nie wylogował poprawnie Użytkownika). Wówczas pojawi się okno, w którym można skasować błędne zapisy tj. wylogować wskazanych Użytkowników. W niektórych przypadkach okno to nie pojawiało się na ekranie monitora, co uniemożliwiło poprawne logowanie do programu. W tej wersji zostało to skorygowane.
 8. 2016-03-09 : Wydruki XML dla OpenOffice (wszystkie programy)
   Poprawiona została obsługa wydruków w postaci XML dla OpenOffice tj. użycie polskich znaków w plikach XML - czasami niektóre znaki były interpretowane niepoprawnie.
   Programy lepiej wykrywaja, czy OpenOffice jest zainstalowany na komputerze (różne wersje OpenOffice mają odmienna organizację wewnętrzną i zapisy w rejestrach Windows ).
 9. 2016-02-12 : FK - VAT-7 wersja 16
   Pojawił sie interaktywny formularz VAT-7 (16). W artykule Eksport deklaracji do pliku XML (wysyłanie do systemu e-Deklaracje) opisany jest sposób obsługi tego formularza
 10. 2016-02-02 : Płace - formularze PIT
   Zaktualizowane zostały formularze PIT-11 (22) , PIT-11Z(22) , PIT-11 (23), PIT-11Z (23), PIT-40 (22) oraz PIT-40Z (22).
  1. Formularze te uwzględniają osoby zagraniczne, które nie mają statusu rezydenta.
  2. Formularze PIT-11 (23) drukowane są poprawnie (dotychczas nie była poprawnie drukowana 2 strona z powodu błędnego formatu pliku PDF).
  3. Zestawienie Pozycje dla składnika - dodana została opcja wyboru kolejności pracowników : według numerów lub nazwisk.
   Program w wersji 14x.0830 można pobrać tutaj.
 11. 2016-01-27 : RT wersja 1.3x
  1. Dodana została obsługa sprawozdania F-01 za cały 2015 rok i okresy w 2016 roku (wymagana licencja min. 1.36)
  2. Dodana została obsługa deklaracji VAT-7 wersja 16 obowiązująca w 2016 roku (wymagana licencja min. 1.36)
 12. 2016-01-27 : ST wersja 1.4x
  1. [N] Kartoteki środków trwałych można porządkować w kolejności według nazwy środka [licencja min. 1.45] .
  2. [N] Można tworzyć listy dowolnie wybranych środków i według tych list wykonywać zestawienia środka [licencja min. 1.45].
  3. [N] Dodano obsługę sprawozdania F-03 za rok 2015 [licencja min. 1.45].
  4. [Z] Zmieniono naliczenia na konta finansowe. Jeśli przy koncie finansowym środka jest wprowadzony symbol JO to niezależnie od ustawień dla dekretacji ( Administracja->Opcje-> zakładka Dekretacja) naliczenia wartości (brutto, umorzenia lub amortyzacji kosztowej) są wykonywane na konto jednostki wpisanej przy koncie.
 13. 2016-01-27 : Formularze PIT
   W dniu 2016-01-25 na stronie MF pojawiły się nowe wersje deklaracji PIT-11(23) , PIT-40(22) i PIT- 4R(6). PIT-11(23) ma jednak błąd w pliku PDF - nie można poprawnie wydrukować 2 strony deklaracji. Program w wersji 14x.0820 można pobrać tutaj.
   Dlatego zalecamy aby :
  1. PIT-11Z drukować i wysyłać w wersji 22 - jest to wersja akceptowana przez Urzędy Skarbowe o ile dotyczy roku 2015.
  2. PIT-40Z musi być drukowany i wysłany w wersji 22 za rok 2015.
  3. PIT-4R może być w wersji 5 lub 6.
 14. 2016-01-19 : Formularze PIT
   Dotychczas wysyłane formularze PIT za 2015 rok (wersja PIT11-22 i PIT40-20) były akceptowane. Aktualnie pokazały się nowe wersje ( PIT11-23 i PIT40-22), ale nie ma niestety nic o deklaracjach zbiorczych PIT-11Z i PIT-40Z. Naszym zdaniem zawierają błędy i należy jeszcze poczekać kilka dni, aby te błędy zostały wyeliminowane. Nowe wersje formularzy będą włączone najszybciej jak to będzie możliwe. Termin złożenia deklaracji PIT-11 i PIT-40 to 29.02.2106.
   Czy formularze w starych wersjach (22 i 20) są przyjmowane przez e-Deklaracje nie wiemy.
   Na stronie Ministerstwa Finansów jest komunikat dotyczący formularzy - zobacz komunikat.
 15. 2016-01-10 : Przebudowa strony www
   W tym dniu rozpoczęta została przebudowa naszej strony www. Nie wszystko będzie działać od razu. Prosimy o trochę cierpliwości. Działają wszystkie funkcje związane z pobieraniem programów, przesyłaniem i odtwarzaniem kopii oraz błędów. Przewidywany czas zakończenia przebudowy to 31 stycznia 2016 roku.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów